Naši takmičari


Anđela Vuković

20.08.1998.

Image Caption Hover Alt

Vera Pavlović

03.08.1999.

Image Caption Hover Alt

Matija Martinović

16.02.1998.

Image Caption Hover Alt

Tamara Lazić

14.01.1996.

Image Caption Hover Alt

Luka Nikolić

22.06.2001.

Image Caption Hover Alt

Lara Batagelj

04.06.2003.

Image Caption Hover Alt

Dunja Lubarda

14.05.2001.

Image Caption Hover Alt

Jovan Lubarda

12.01.1999.

Image Caption Hover Alt

Sava Pavlović

27.11.1997.

Image Caption Hover Alt

Sonja Babac

08.11.1999.

Image Caption Hover Alt

Manu Krdžić

07.11.2002.

Image Caption Hover Alt

Aleksa Miljković

26.01.2002.

Image Caption Hover Alt

Andrija Martinović

07.11.1999.

Image Caption Hover Alt

Matija Arsenijević

09.08.1998.

Image Caption Hover Alt

Nina Đelić

21.03.1998.

Image Caption Hover Alt

Jelena Vučinić

24.06.1997.

Image Caption Hover Alt

Dimitrije Miljković

25.04.2006.

Image Caption Hover Alt

Pavle Pejčić

14.03.2000.

Image Caption Hover Alt

Andrija Pejčić

14.04.2002.

Image Caption Hover Alt

Jelena Ilić

08.09.2002.

Image Caption Hover Alt

Filip Stanarčević

26.09.2002.

Image Caption Hover Alt

Sava Konstantinović

1993.

Image Caption Hover Alt

Marko Lazić

27.03.1993.

Image Caption Hover Alt

Dragiša Živadinović

Image Caption Hover Alt

Maša Miletić

13.04.1999.

Image Caption Hover Alt

Nikola Vuković

24.11.1995.

Image Caption Hover Alt

Aleksa Pavlov

03.02.1996.

Image Caption Hover Alt

Vanja Kovačević

24.04.1989.

Image Caption Hover Alt

Jovana Lašić

20.12.2001.

Image Caption Hover Alt

Pavle Baić

19.07.2001.

Hobi: tenis

“Organizovan, samostalan, borben”

Image Caption Hover Alt

Jovan Paunović

11.04.2002.

Hobi: tenis, aikido

“Zabavan, tvrdoglav, spretan”

Image Caption Hover Alt

Anastasija Kostić

26.04.2002.

Image Caption Hover Alt

Ljubomir Ćeranić

17.06.2002.

Hobi: fudbal, skijanje na vodi

“Inteligentan, osećajan”

Image Caption Hover Alt

Andrea Kočović

28.08.2002.

Hobi: kondicioni treninzi

“Lep”

Image Caption Hover Alt

Lazar Ignjatović

24.03.2003.

Hobi: košarka

“Pametan, duhovit, spretan”

Image Caption Hover Alt

Andrija Vuković

03.01.1994.

Image Caption Hover Alt

Marta Obućina

13.11.1995.

Image Caption Hover Alt

Veronika Tomić

21.01.1994.

Image Caption Hover Alt

Jovan Kocić

25.09.1990.

Image Caption Hover Alt

Igor Lacković

10.10.1991.

Image Caption Hover Alt

Andrija Bojović

21.09.2003

Image Caption Hover Alt

Marko Florikić

12.10.2006.

Hobi: plivanje

“Vredan, spretan i pomalo svojeglav”

Image Caption Hover Alt

Kontakt

Bul. Kneza Aleksandra Karađorđevića 29, 11000 Beograd, Srbija

+381 (0) 66 8350001