Naši takmičari


Pavle Baić

Deca 2

19.07.2001.

Hobi: tenis

“Organizovan, samostalan, borben”

Image Caption Hover Alt

Jovana Lašić

Deca 2

20.12.2001.

Image Caption Hover Alt

Jovan Paunović

Deca 2

11.04.2002.

Hobi: tenis, aikido

“Zabavan, tvrdoglav, spretan”

Image Caption Hover Alt

Anastasija Kostić

Deca 2

26.04.2002.

Image Caption Hover Alt

Ljubomir Ćeranić

Deca 2

17.06.2002.

Hobi: fudbal, skijanje na vodi

“Inteligentan, osećajan”

Image Caption Hover Alt

Andrea Kočović

Deca 2

28.08.2002.

Hobi: kondicioni treninzi

“Lep”

Image Caption Hover Alt

Matija Sabljak

Deca 2

22.10.2002.

Image Caption Hover Alt

Lazar Ignjatović

Deca 1

24.03.2003.

Hobi: košarka

“Pametan, duhovit, spretan”

Image Caption Hover Alt

Aleksa Tomović

Deca 1

25.05.2003.

Hobi: kondicioni treninzi

“Zaboravan, duhovit, tvrdoglav”

Image Caption Hover Alt

Boris Kočović

Deca 1

16.03.2004.

Hobi: kondicioni treninzi

“Pametan”

Image Caption Hover Alt

Bogoljub Ćeranić

Deca 1

17.06.2004.

Hobi: fudbal, skijanje na vodi, gimnastika

“Jako spretan, zaboravan, velikog srca, duhovit”

Image Caption Hover Alt

Dušan Vojnović

Deca 1

07.12.2004.

Hobi: kondicioni treninzi

“Spretan, stidljiv, uporan”

Image Caption Hover Alt

Kontakt

Bul. Kneza Aleksandra Karađorđevića 29, 11000 Beograd, Srbija

+381 (0) 66 8350001