Skupština BSK-a

14.10.2016.
U petak 14.10.2016. održali smo redovnu Skupštinu kluba. Jednoglasno su usvojene sve tačke dnevnog reda skupštine. Osnovali smo planinarsku sekciju kluba, a za predsednika ove sekcije izabrana je Vesna Martinović.